Kuipersakkerstraat 56 - gr 30.11.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 07.12.2017