gr 07.09.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Paalstraat 272: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 20.09.2017