Leo Van Hullebuschstraat 197/205 - gr 01.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 19.06.2017