gr 01.06.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Leo Van Hullebuschstraat 197/205: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 19.06.2017