gr 30.03.2017 aanvullend reglement politie op wegverkeer: E. De Backerstraat 32 A: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 07.04.2017