gr 15.12.2016 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Datum publicatie 22.12.2016