gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Vordensteinstraat 131: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum publicatie 07.09.2016