Tulpenlaan 58 - gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum van bekendmaking: 18.07.2016