gr 17.12.2015 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen

Datum bekendmaking 04.01.2016