Constant Neutjensstraat 35 - gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap

Datum bekendmaking 03.06.2015