gr 25.09.2014 belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels

Datum bekendmaking 13.10.2014