Zaatstraat onderbroken voor werken nieuw woonproject

Door de vrieskou lopen de werken in de Zaatstraat vertraging op. De Zaatstraat blijft hierdoor onderbroken voor autoverkeer tot 17 februari 2023. Zijn de werken vroeger klaar, dan wordt de straat meteen terug opengesteld.

  • De aannemer legt een nieuw verhoogd kruispunt aan om de Dauwaertlaan, de nieuwe straat in het project 'Wonen aan de Vaart', te verbinden met de Zaatstraat.
  • In een latere fase past een aannemer ook het jaagpad aan en komt er een pleintje aan de zijde van de vaart . Maar deze werken gebeuren nog niet in januari.

Omleiding

  • Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Theofiel Van Cauwenberghslei, Kruispadstraat, Paalstraat, Zandstappenstraat en Zaatstraat. De wijk opnieuw verlaten kan via de Fluitbergstraat.
  • Fietsers kunnen door de Zaatstraat blijven rijden langs het jaagpad.
  • Op het kaartje zie je dat er enkel een onderbreking is ter hoogte van de nieuwe verkaveling. Woningen en handelszaken blijven bereikbaar.

Terug naar nieuwsoverzicht