Ophaler textiel gezocht

Het gemeentebestuur van Schoten wenst één (door OVAM erkende) inzamelaar te erkennen voor de inzameling huis-aan-huis van oud textiel. Inzameling in textielcontainers maakt geen voorwerp uit van deze openbare kandidatuurstelling. Voor de dienst (ophaling) en het ingezameld textiel wordt geen vergoeding betaald of onkosten vergoed. Zowel inzameling als verwerking dient te gebeuren volgens duurzame criteria.

Wie interesse heeft kan de voorwaarden tot erkenning opvragen via milieudienst@schoten.be, waarna een formulier per mail zal worden overgemaakt. Kandidaturen moeten alleszins binnen zijn voor 15 januari 2019.

De erkenning is exclusief voor 1 ophaler en zou ingaan rond 1 mei 2019 en dit tot en met 31 december 2022 (verlengbaar mits gunstige evaluatie).

Het schepencollege beslist autonoom over deze erkenning. Het gemeentebestuur behoudt het recht tot niet-erkenning indien uit de kandidatuurstellingen blijkt dat aan de criteria niet wordt voldaan.

Terug naar nieuwsoverzicht