Laat asbest veilig ophalen aan huis

Maak je woning veilig en vakkundig asbestveilig met deze asbestophaling aan huis.

Informeer je goed en vraag een ophaling aan via www.igean.be/asbest.

IGEAN levert plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Je vult de zakken of container zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien worden je zakken of container opgehaald.

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden en kunnen leiden tot ernstige longaandoeningen.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

  • Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dit soort asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.
  • Niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels los zitten, moet je altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen. Enkele voorbeelden: dichtingskoorden en textiel, muurpleister, kalkisolatie CV-leidingen, kartondichtingen.

Neem asbest zo snel mogelijk weg

Je bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in je gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen.

Toch neem je asbest in je woning of gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw.

Terug naar nieuwsoverzicht