Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte? Openbaar onderzoek Provinciaal Beleidsplan Ruimte

Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op om het gebruik van ruimte in de provincie te bepalen.

De ontwerpversie daarvan is klaar. Net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht.

Inkijken

Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Tijdens het openbaar onderzoek kun je daar ook het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken.

Of je bezoekt:

Reageren

Reageren doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • tijdens één van de infomarkten: op 20 januari 2023 in Antwerpen, 23 januari 2023 in Boom en 26 januari 2023 in Turnhout
  • via het online inspraakformulier (hier beschikbaar vanaf 16 december 2022).
Terug naar nieuwsoverzicht