Ernstige verkeershinder Elshoutbaan

Van woensdag 14 augustus tot en met vrijdag 13 december 2019 voert Pidpa en Fluvius nutswerken uit in de Elshoutbaan.

De werken worden uitgevoerd vanaf het kruispunt met de Brechtsebaan tot voor de brug over de E19. De waterleiding onder het fietspad wordt er vervangen en ook de oude elektriciteits- en gasmeters worden vervangen door nieuwe digitale meters. De nutsvoorzieningen worden onder het bestaande betonnen fietspad geplaatst, maar er zal ook sterke hinder zijn op de rijweg.

Fases

De werken verlopen in vijf fases. Tijdens fase 1 en 4 geldt er enkelrichtingsverkeer in de Elshoutbaan en wordt er een omleiding voorzien.

 • Fase 1: afgelopen
   
 • Fase 2: van zaterdag 31 augustus tot en met vrijdag 11 oktober.
  Verdere aanleg van de leidingen tot aan de brug over de E19. Elshoutbaan: het verkeer kan beurtelings passeren, geregeld door mobiele lichten.
   
 • Fase 3: van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 15 november.
  Overkoppelen van de huisaansluitingen en koppeling op het bestaand net. Elshoutbaan: de rijweg is vrij.
   
 • Fase 4: van maandag 18 november tot en met vrijdag 29 november.
  Het fietspad wordt hersteld. Elshoutbaan: enkelrichtingsverkeer van Schoten naar Brasschaat.
   
 • Fase 5: van zaterdag 30 november tot en met vrijdag 13 december.
  De opritten worden aangelegd aan het fietspad. Elshoutbaan: de rijweg is vrij.

Omleidingen en lijnbus 780

Tijdens fase 1 en 4 geldt er enkelrichtingsverkeer in de Elshoutbaan en wordt er een omleiding voorzien. Deze is voor beide fases gelijk en loopt via Elshoutbaan, Miksebaan, Bredabaan, Sint-Jobsesteenweg, Beukenlei en Brechtsebaan.

De bussen van De Lijn, richting Brasschaat, zullen tijdens fase 1 omgeleid worden via de wijk Elshout (Molenbaan – Varenweg). In de Varenweg zal er ter hoogte van het kruispunt met de Elshoutbaan een bussluis geplaatst worden. Op deze manier is de Varenweg enkel toegankelijk voor busverkeer en niet voor ander gemotoriseerd verkeer. Tijdens fase 1 zijn de volgende haltes van De Lijn niet bediend richting Brasschaat: Schoten Molenbaan, Schoten Fortbaan, Schoten Wildhof en Schoten Dennenweg.

Tijdens fase 4 zullen de bussen van De Lijn richting Schoten dezelfde omleiding als het andere gemotoriseerd verkeer volgen. Tijdens fase 4 zijn de volgende haltes van De Lijn niet bediend richting Schoten: Schoten Dennenweg, Brasschaat Sportcentrum, Brasschaat Elshoutbaan en Brasschaat Kerk Miksebaan.

Fietsers

Gedurende de werken en tijdens alle fases volgen fietsers een omleiding via de Elshoutwijk: Molenbaan, Dennenweg, Fortbaan. Op de Brechtsebaan wordt ter hoogte van de Fortbaan een oversteekplaats met verkeerslichten voorzien.

Sluipverkeer

Om sluipverkeer tegen te gaan en het volgen van de omleiding te stimuleren worden gedurende de werken bepaalde straten afgesloten. Zo worden alle zijstraten van de Elshoutbaan die in de werfzone liggen, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Concreet gaat het om de Varenweg, Dennenweg, Fortbaan en Minervalaan. Ook de Elzendreef wordt tijdelijk richting Brasschaat afgezet.

Terug naar nieuwsoverzicht