Dit verandert er voor lopende omgevingsvergunningen

De Vlaamse Regering heeft door de coronacrisis maatregelen getroffen voor de lopende omgevingsvergunningen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Lopende openbare onderzoeken zijn opgeschort op 24 maart en worden verder gezet op 24 april 2020.
  • Openbare onderzoeken die nog niet gestart zijn, worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 naar 165 dagen of van 120 dagen naar 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten 65 dagen (35 + 30) na de aanplakking van de beslissing.

 Bekijk de volledige tekst van het nooddecreet van de Vlaamse Regering.

 Bekijk het volledige besluit van de Vlaamse Regering.

Je kan ook een uitgebreide toelichting lezen waarbij de maatregelen in detail worden besproken op de website van Omgevingsloket Vlaanderen.

Concreet houdt dit in dat een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld gestart werd op 1 maart 2020 en dus reeds 22 dagen heeft gelopen terug wordt verdergezet na 24 april 2020 en dit voor nog minimum 8 dagen, zodat het openbaar onderzoek minstens 30 dagen heeft geduurd. Voor een aanplakking van een beslissing geldt dat deze nu 30 dagen langer zal moeten blijven hangen. Wanneer je normaal op 8 april 2020 mocht starten met de werken, zal dit dus nu verschuiven naar 8 mei 2020.

De gemeente Schoten zal er alles aan doen om zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel te behandelen. Voor de bedrijven en de burgers is het belangrijk dat de vergunningverlening snel en efficiënt kan verlopen. Maar in de gegeven omstandigheden zal de noodwetgeving soms de enige optie zijn.

Deze maatregelen blijven geldig tot we anders communiceren.

Terug naar nieuwsoverzicht