Botulisme in de vaart: blijf uit het water!

Niet zwemmen in de vaart!

Er werden zieke en dode watervogels aangetroffen in de Schotense vaart die symptomen vertoonden van botulisme. Veiligheidshalve vragen wij om NIET te zwemmen in de vaart (dit is sowieso verboden). Uw huisdieren laat u ook best niet in het kanaal Dessel-Schoten verkoeling zoeken. Indien u dode of zieke watervogels en/of vissen aantreft mag u onmiddellijk contact opnemen met het noodnummer 101. Het is immers van belang dat de kadavers zo spoedig mogelijk worden verwijderd aangezien de kadavers en eventuele larven en vliegen, deze botulinetoxines wel bevatten.

  • Gelieve de locatie van de getroffen vogels zo nauwkeurig mogelijk door te geven aan de bevoegde diensten.
  • Voor verdere vragen mag u steeds contact opnemen met de milieudienst van Schoten op het nummer 03 685 04 62.

 

Terug naar nieuwsoverzicht