Boomexpert onderzoekt veiligheid bomen

samenaankoop groepsaankoop boomexpertise Schoten wijk Zwaan

Gemeente Schoten organiseert, in samenwerking met wijkvereniging Zwaan, een groepsaankoop boomexpertise. Hierbij onderzoekt een boomexpert de veiligheid van bomen.

Groene gemeente

Schoten is één van de meest beboste gemeenten in de provincie Antwerpen en daar zijn we blij om.

Maar de bomen kunnen soms ook een gevaar vormen. Denk maar aan, het bijzonder spijtige, dodelijke ongeval in de Terheidedreef afgelopen zomer.

Er is dus een objectief onderzoek nodig om te bepalen of bepaalde bomen al dan niet gevaarlijk zijn.

Mooie samenwerking

De gemeente Schoten kan niet alle tuinen onderzoeken. Bovendien bevinden de bomen zich op privégebied.

De gemeentelijke groendeskundige stelde voor om experten aan te duiden. De wijkvereniging Zwaan (waartoe de Terheidedreef behoort) kwam op haar beurt met het voorstel om een "samenaankoop boomexpertise" te organiseren. Zo ontstond er een mooie samenwerking tussen de gemeente en een wijkvereniging. 

Werkwijze

  • Een erkende boomexpert (vroeger ook wel eens boomchirurg genoemd) maakt een algemene veiligheidsfiche per boom. De eigenaar kan zelf bepalen of hij verdergaat met een meer gefundeerd onderzoek.
  • Het evaluatierapport van de boomexpert wordt door de milieudienst aanvaard als het tot een kapvergunningsaanvraag komt, waarna het schepencollege beslist of er een kaptoelating wordt gegeven.
  • In sommige gevallen kunnen we tot noodkap overgaan.
Terug naar nieuwsoverzicht