Bestrijding Chinese muntjak in park Vordenstein

Tussen 6 februari en 24 februari 2023 zullen enkele jagers Chinese muntjakken bestrijden in park Vordenstein buiten de openingsuren. Dit gebeurt rond zonsopgang, zonsondergang of ’s nachts en kan voor beperkte geluidsoverlast (schoten van een jachtgeweer) zorgen voor buurtbewoners. 

De Chinese muntjak is een kleine hertensoort die oorspronkelijk enkel in Oost-Azië voorkomt. De dieren komen hier terecht door te ontsnappen uit gevangenschap. Muntjakken vormen in onze natuur een groot probleem. Ze eten verschillende planten zoals hyacinten, sleutelbloemen, orchideeën, groenten en andere gewassen. Hierdoor geraken ook vlinders en vogels in de problemen. Dat is rampzalig voor de mooie fauna en flora in park Vordenstein. 

Op het Europese vasteland komt de muntjak nergens méér voor dan in Vlaanderen. Als de muntjak hier verder blijft verspreiden, kan dit een internationaal probleem worden. Daarom is het absoluut verboden om deze dieren te kweken. De Europese lidstaten hebben samen besloten om de muntjakken in het wild verder te beperken. Dit kan helaas enkel door de dieren dood te schieten. 

Enkel door een actieve bestrijding kan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een explosieve toename van de soort vermijden. Dit is uiteindelijk erg belangrijk voor de natuur en de omgeving in park Vordenstein.

Terug naar nieuwsoverzicht