Melding, vrijstelling, vergunning

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.

Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen. Maar ook andere werken die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn vergunningsplichtig.

 Raadpleeg het overzicht van vergunningsplichtige werken

Als je constructieve wijzigingen doet aan je woning of je bouwt groter dan 40 m² moet je een aanvraag doen in samenwerking met een architect.

 Vind een architect

Kleine werken op en rond een gebouw zijn soms vrijgesteld van vergunning. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin. Opgelet: vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen. Informeer dus steeds bij de technische dienst van de gemeente.

Heb je een vergunning of melding nodig, dan kan je die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het omgevingsloket. Het regulariseren van iets is steeds via het omgevingsloket, niet via snelinvoer.

Voor je de aanvraag indient kan je best de gemeente contacteren welke procedure je moet volgen.

 Omgevingsvergunning indienen