Nachtzorg

OCMW Schoten is partner van ‘Nachtzorg Antwerpen’. Via dit initiatief kan je een beroep doen op een nachtoppas van 22.00 tot 7.00 u.

Meer info vind je via (03) 220 17 77 of info@nachtzorg.be of www.nachtzorg.be.