Lager onderwijs

Schoten beschikt over een groot aanbod lagere scholen die in bijna alle gevallen ook een kleuterafdeling hebben. Een volledig en up to date aanbod vind je ook via www.onderwijskiezer.be.

GO! Basisschool van de Vlaamse Gemeenschap
Vijverhof
August Jonckersstraat 65
(03) 658 61 81
vijverhof@skynet.be
www.basisschoolschoten.be   

Ter Linde
Lindenlei 27-47
(03) 658 78 11
www.basisschoolschoten.be

Deuzeldpark
J. Cogelslei 3
(03) 645 55 62
www.basisschoolschoten.be

Bloemendaal Basisschool
Paalstraat 309
(03) 658 79 45
info@bloemendaal.be
www.bloemendaal.be

Elshout Kleuterschool
Enkel kleuterschool
Fortbaan 79
(0477) 98 15 65
info@bloemendaal.be
www.bloemendaal.be

Burgemeester Marnixschool
Vlaams-Nederlands basisonderwijs
Amerlolaan 53
(03) 658 00 40
info@marnixschool.be
www.marnixschool.be

Freinetschool De Tuimelaar
Eekhoornlei 9
(03) 658 01 96
ipos@tuimelaar.be
www.tuimelaar.be

Vrije Basisschool Heilige Familie
Laaglandlei 20
(03) 658 51 95
basisschool@hfamilie.be
www.hfamilie.be

Campus Kajee
Alice Nahonlei 65
(03) 641 86 70
secretariaat@campuskajee.be
www.campuskajee.be

Sint-Cordula Basisschool
Lagere school
Vordensteinstraat 32
(03) 658 94 51
www.bssintcordula.be

Gelmelen
Enkel kleuterschool
Gelmelenstraat 12
(03) 658 81 81
(0497) 17 30 14
www.bssintcordula.be

Venstraat
Enkel kleuterschool
Venstraat 39A
(03) 658 81 68
(0497) 17 30 14
www.bssintcordula.be

Basisschool Sint-Eduardus
Marialei 2 en Antoon Van Dijckstraat 20A
(03) 647 05 03
basisschool@st-eduardus.be
www.st-eduardus.be

Sint-Filippus Basisschool
Wijngaardlaan 7-9
(03) 658 81 70
filippus@telenet.be
www.filippus.be   

Sint-Ludgardis Openluchtschool
Sint Maria-ten-Boslei 10
(03) 658 48 42
info@sintludgardis-schoten.be
www.sintludgardis-schoten.be