Kopen en verkopen

Sta je op het punt om een onroerend goed te kopen of te verkopen dan verwijzen wij je graag door naar een notaris. De notaris zal je inlichten over de verplichtingen van de verkopers of zal je bijstaan bij de aankoop.

De notaris zal ook voorafgaande aan de overdracht van de onroerende goederen stedenbouwkundige inlichtingen opvragen samen met het uittreksel van het vergunningen- en plannenregister bij de technische dienst en milieudienst .

Uiteraard laat je niet alles over aan de notaris. Zo kan je zelf al informeren of:

  • De bouwvoorschriften vastliggen in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP.
  • Er bouwvergunningen zijn voor het goed en dat wat er in realiteit gebouwd is in overeenstemming is met de plannen.
  • Er bouwovertredingen gekend zijn.

Stedenbouwkundig attest

In sommige gevallen kan een stedenbouwkundig attest meer zekerheid geven.

Heb je bouw- of verbouwingsplannen met het aan te kopen goed dan kan je reeds de stedenbouwkundige informatie opvragen. Wanneer je mondelinge stedenbouwkundige inlichtingen krijgt, dan hebben deze geen juridische waarde. 

Wanneer een perceel grond binnen een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP ligt, dan liggen de bouwvoorschriften vast. In dit geval is de aanvraag van een stedenbouwkundig attest geen noodzaak. Indien je echter een perceel koopt waarvoor er geen bouwvoorschriften zijn bepaald, dan kan het nuttig zijn om vooraf een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Een stedenbouwkundig attest geeft je de zekerheid dat er op jouw perceel al dan niet gebouwd mag worden volgens het voorstel door jou ingediend. Het stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig.

Let op:  een stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning! Om effectief te mogen bouwen, moet je ook nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

De aanvraag voor een stedenbouwkundig attest is in te dienen bij de cel ruimtelijke ordening van de technische dienst. Aanvraagformulier en procedure kan je hier terugvinden.