Klimaatneutrale gemeente

Het burgemeestersconvenant of de 'Convenant of Mayors' is een initiatief van de Europese Commissie dat zich richt naar lokale overheden. De campagne heeft als streefdoel een verlaging van de CO2-uitstoot met minimaal 20% over het gehele grondgebied. Met de ondertekening engageerde ook de gemeente Schoten zich om deze reductiedoelstelling tegen 2020 te behalen en bij voorkeur te overtreffen.

Voor de eigen organisatie ondertekende de gemeente Schoten reeds een engagement om haar uitstoot tegen 2020 te reduceren (en/of te compenseren) tot nul. Daarom onderneemt de gemeente jaarlijks verschillende acties. Zo werden zonnepanelen geplaatst op verschillende gemeentelijke gebouwen, oude ketels vervangen, dakisolatie geplaatst en dieselwagens vervangen door CNG-varianten. Ook het masterplan openbare verlichting bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase.