Stem op jouw favoriete klimaatproject

De gemeente Schoten heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Het doel? De CO2-uitstoot terugdringen en de gemeente weerbaar maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Daarom lanceerden we het Klimaatkapitaal, en trokken 60.000 euro uit voor klimaatprojecten.

Tot 1 december 2019 konden Schotense burgers, verenigingen en bedrijven projecten indienen. Daaruit kwamen uiteindelijk 13 uitgewerkte projecten. Daarna is het aan de Schotenaar en de externe jury om te beslissen welke van die projecten een financiële ondersteuning van maximaal 20.000 euro krijgen.

Jij kiest mee

Hieronder vind je een overzicht van alle klimaatprojecten. Lees meer uitgebreide info en breng je stem uit voor 31 mei 2020 via het stemformulier.

Jij hebt als Schotenaar een belangrijke stem. Want de definitieve beoordeling gebeurt voor 50% door de resultaten van het digitale stemformulier. De andere 50% wordt bepaald door een onafhankelijke expertenjury. De jury let daarbij vooral op de milieu-impact, samenwerkingen met andere partners en de haalbaarheid.

 Naam projectKorte beschrijvingGevraagde subsidieUitgebreide info over het project
1GOAS Houten productenDe leerlingen van het Atheneum Schoten uit 4 Houtbewerking maken producten zoals vogelkastjes, voederplanken, bijenhuisjes, insectenhotels… uit gerecycleerd materiaal. Leerlingen van 5 Economie Marketing verkopen deze producten.€ 2.745Lees meer
2Schoten CirculairVan gereedschapsbib tot circulaire ontmoetingsplaats. Schoten Circulair gaat samen met partners een ontmoetingsplaats uitbouwen rond delen, herstellen en hergebruik.€ 18.350Lees meer
3Insecten- en bijentuin WZC VordensteinHet woonzorgcentrum Vordenstein wil met dit intergenerationeel project door de herinrichting van de tuinzone voor verbetering van de biodiversiteit, de lokale luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot in Schoten, zorgen.€ 9.485Lees meer
4Fruit in de wijkWijkverenigingen Atheneum en Donk willen een actieve bijdrage leveren aan het klimaatactieplan door op diverse publieke plaatsen in de gemeente fruitbomen, notenbomen en/of bessenstruiken aan te planten en te beheren, en door burgers aan te moedigen een fruitboom aan te planten in de eigen tuin.€ 4.000Lees meer
5Eethuisbeek als verbindingswerk

De doelstelling van het project is de Eethuisbeek en naaste omgeving trachten te herstellen als een groen-blauw verbindingslint en ontmoetingsruimte in de wijk Deuzeld.

€ 7.500Lees meer
6OHWapp - Opslag van hemelwater automatisch maximaliseren met smartphone applicatieHet project beoogt de opslag van hemelwater in particuliere hemelwatertanks automatisch te maximaliseren via een smartphone applicatie.€ 6.250Lees meer
7waTER LINDE, groene speelplaats vermindert wateroverlast in wijk DonkEen goed voorbeeld van infiltratie van regenwater en het vergroenen van de speelplaats zal de wateroverlast in de wijk verminderen en buurtbewoners inspireren om hetzelfde te doen.€ 17.500Lees meer
8De scholen van Koningshof op de fiets Voor de schoolkinderen van Campus Kajee en Sint Ludgardis zal een fietsbeloningsysteem (met behulp van een dukatensysteem) opgestart worden.€ 20.000Lees meer
9Warmtenet SchotenHet onderzoeken van de beschikbare restwarmte van een bedrijf en de verdeling van deze warmte op een betaalbare manier.€ 20.000Lees meer
10De groenste schoolHet openluchtconcept van de school Sint-Lutgardis kracht bijzetten en ook uitdragen door het nemen van verschillende energiebewuste, CO2-neutrale en groene maatregelen.€ 20.000Lees meer
11Zon op de daken voor IedereenCollectief zonnepanelen trachten te plaatsen op parkeergarages gekoppeld aan een opslag van de opgewekte elektriciteit in zoutwaterbatterijen.€ 20.000Lees meer
12Schot(en) in het klimaat

‘Schot(en) in het klimaat’ werkt aan een online klimaatplatform dat bestaande en nieuwe projecten rond klimaat en duurzaamheid in Schoten met alle Schotenaren wil verbinden.

We nemen alvast een vliegende start met 3 concrete projecten die we willen realiseren:

  1. Coöperatieve zonnedaken
  2. Elektrische autodeelwagens
  3. Studie en eerste stappen naar een lokaal warmtenet
€ 20.000Lees meer
13Ieder zijn (eigen) klimaatplanHet gemeentelijke klimaatplan tot bij de burgers brengen en uitvoeren. En dit via de ontwikkeling van een webpagina waarop burgers engagementen kunnen aangaan en vervolgens hun bereikte CO2-besparing kunnen zien.€ 10.000Lees meer