Infosessie zindelijkheid: hoe kan je je kind positief stimuleren om zindelijk te worden?

Heb je een dochter of zoon die binnenkort naar school gaat? Is het tijd om te denken aan het zindelijk worden van je kind? Zie je soms het bos door de bomen niet meer hoe je eraan kan beginnen en heb je hier graag wat ondersteuning bij?

Dan vind je vast en zeker nuttige info in deze infosessie over zindelijkheid van Kind en Gezin en het Opvoedingspunt.

Praktisch

  • Donderdag 16 maart 2023 om 20.00 u en woensdag 20 december 2023 om 14.00 u
  • Exacte locatie wordt meegedeeld bij inschrijving
  • Vooraf inschrijven via inschrijven@olo-rotonde.be

Bij het ene kind verloopt dit proces vanzelf, bij het andere kind duurt dit veel langer of komt het later op gang. We staan stil bij het opstarten en het volhouden van de zindelijkheidstraining. Wanneer moet je in actie schieten en wanneer laat je het misschien beter nog even zo? En hoe kan je op een positieve manier dit natuurlijk proces stimuleren?