CKG Koraal-Horst

Gratis gezinsbegeleiding aan huis

Samen met het hele gezin gaat een vaste begeleider op zoek naar oplossingen door te praten over wat beter kan. De begeleider komt gemiddeld één keer per week op huisbezoek en biedt informatie over opvoeding en verzorging en geeft tips over hoe je de ontwikkeling van je kind kan stimuleren. 

Gezinsbegeleiding met dag– en/of nachtopvang

Tijdens de begeleiding kan het nodig zijn dat kinderen voor een korte tijd, dag en/of nacht in het CKG verblijven. Het CKG zorgt ervoor dat het kind zich in een leefgroep goed voelt in een huiselijke en kindvriendelijke sfeer.

Ouders zijn steeds welkom en worden gestimuleerd om meer zorg te dragen voor hun kind(eren). Ondertussen wordt er gewerkt aan de opvoedingsproblemen en het verbeteren van de thuissituatie, zodat kinderen zo snel mogelijk weer naar huis kunnen.

Het tarief van deze begeleiding wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen. 

Intensieve gezinsbegeleiding voor baby’s en hun gezin

Deze begeleiding concentreert zich voornamelijk rond het plaats geven aan een baby in het gezin en het leren omgaan van de moeder en/of ouders met de baby.

De begeleiding kan opgestart worden ten vroegste een maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum en ten laatste als de baby de leeftijd van 6 maanden bereikt heeft. Een gezinsbegeleider komt tot drie keer per week aan huis en dit gedurende maximaal 6 maanden.

Deze begeleiding is gratis.