Horecaloket

Aanvraag voor de uitbating van een horecazaak

Elke persoon of instantie die een publiek toegankelijke locatie op Schotens grondgebied wil uitbaten die:

  • Niet valt onder de occasionele gelegenheden (maximum 5 keer per jaar en niet langer dan 10 opeenvolgende dagen).
  • Gegiste en/of sterke drank voor gebruik ter plaatse verkoopt of aanbiedt (zelfs gratis).

Moet een aanvraag hiervoor indienen bij het Schotense gemeentebestuur via het loket horeca op de dienst integrale veiligheid.

Voorwaarden

Je doet deze aanvraag bij de opening van een horecazaak, een heropening van een horecazaak, bij ingrijpende veranderings- en/of aanpassingswerken aan de infrastructuur en bij een wijziging van de uitbater (of vennootschap).

Procedure

De aanvraag moet ten laatste 6 weken voor de opening van de zaak toekomen bij het gemeentebestuur. Tijdens deze periode kunnen de medewerkers van het horecaloket zich informeren bij de andere diensten voor de nodige adviezen en er mee voor zorgen dat de horecazaak tijdig de deuren kan openen.

Bij het advies wordt rekening gehouden met onder andere deze aspecten: het verplichte uittreksel van het strafregister, de nodige verzekeringen, brandvoorkomingsmaatregelen, voedsel- en infrastructurele hygiëne, milieumaterie (koeling, geur, geluid...).

Randaspecten

Potentiële uitbaters kunnen ook terecht bij het horecaloket voor het plaatsen van terrasmeubilair, kansspelen...

Het inschakelen van private bewaking (portiers) moet worden gemeld bij de korpschef. Ook dit kan gebeuren via het horecaloket.