Al jouw vragen over de Hoogmolenbrug beantwoord

Hoogmolenbrug Schoten

Na de heraanleg van de Brug van den Azijn, komt de afbraak en de heropbouw van ‘onze’ Hoogmolenbrug weer wat hoger op de agenda. Ondertussen hebben de plannen vorm gekregen en staan de details vast. Naast de verdere uitbouw van het Albertkanaal, wordt er vooral ingezet op de vermindering van de verkeersdruk in het centrum van Schoten en op de verkeersveiligheid voor auto, fietser én dier.

 

Wat zal er concreet gebeuren?

De bestaande Hoogmolenbrug wordt afgebroken en vervangen door een standaard boogbrug, zoals de brug van den Azijn (zie foto), op het tracé van de A102. Op termijn zullen alle bruggen over het Albertkanaal er hetzelfde uitzien. De brug wordt verhoogd tot 9,10 meter en verbreed tot 63 meter. Ter vergelijking: de huidige Hoogmolenbrug is vandaag slechts 7 meter hoog en 50 meter breed.

 

Wat zal het resultaat zijn van de werken?

De nieuwe Hoogmolenbrug zal zo’n 250 meter opschuiven richting Merksem. Er komt een rechtstreekse aansluiting van de brug naar de Metropoolstraat, waardoor vrachtwagens niet langer door de Braamstraat en de Wijnegembaan zullen moeten rijden. Inwoners van de wijk Deuzeld hoeven dan ook niet langer heel Schoten door om de brug te bereiken. Dat zal tot minder verkeersdrukte leiden in Schoten centrum.

Het verkeer naar de Hoogmolenbrug, dat nu van Schotenhof en Koningshof komt, wordt in een keer afgeleid naar de Sluizenstraat om via de Metropoolstraat de brug te bereiken. Kortom, er zal dus minder doorgaand verkeer zijn over brug 14 (aan de Theofiel Van Cauwenberghslei) en in de Leo Van Hullebuschstraat.

Door de verhoging zullen er in de toekomst binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot onderdoor kunnen varen. Door extra containers via het water te vervoeren, zullen er hopelijk ook minder vrachtwagens over de baan moeten.

 

Waarom verdwijnt de oude brug?

De werken kaderen binnen de modernisering van het Albertkanaal. Met zo’n 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om ervoor te zorgen dat het Albertkanaal het alsmaar groeiende containervervoer kan blijven slikken, wordt het verder uitgebouwd en verbreed. Op sommige plaatsen, waaronder ook de Hoogmolenbrug, kunnen schepen elkaar zelfs niet kruisen. Daarnaast zijn de  oude bruggen te laag en te smal geworden voor de moderne scheepvaart.

Gradueel worden alle oude bruggen vervangen, en op termijn zullen alle bruggen over het Albertkanaal er hetzelfde uitzien. Eerder was de Brug van den Azijn al aan de beurt. De volgende op het lijstje zijn de Theunisbrug in Merksem en de Schotense Hoogmolenbrug.

 

Wanneer starten de werken?

De bouw start in 2020, en het einde van de werken is voorzien in 2021 - 2022.

 

Gaan de werken gepaard met verkeershinder?

In de eerste fase van de werken zal er weinig tot geen hinder zijn voor het verkeer. De huidige Hoogmolenbrug blijft zo lang mogelijk open. De nieuwe Hoogmolenbrug komt immers een aantal meter verder te liggen, daarom kan er al gebouwd worden terwijl de oude brug open blijft. Pas wanneer de aansluitingen met de straten gemaakt worden, zal er enige hinder zijn voor het verkeer.

 

Wordt er ook aan de fietsers gedacht?

Natuurlijk! Op de nieuwe Hoogmolenbrug is een extra breed tweerichtingsfietspad van 4 meter voorzien. Fietsers kunnen rechtstreeks van de brug door een groenaanleg richting Papenaardekenstraat rijden. Bovendien komt er langs het Albertkanaal een fietssnelweg.

 

Wat met de omliggende natuur?

Zelfs aan amfibieën en kleine zoogdieren wordt gedacht. Zij krijgen hun eigen ecostrook van maar liefst 3 meter breed op de brug. De onderzijde van de Hoogmolenbrug is op zo’n manier ontworpen dat er vleermuizen onder kunnen nesten.

Op langere termijn willen de gemeentebesturen van Schoten, Wommelgem, Wijnegem, Schilde en het Antwerpse district Deurne een ‘Groen Kruis’ realiseren, waarbij ze groene corridors willen creëren en grote bossen en parken met elkaar willen verbinden. De ecostrook op de Hoogmolenbrug is daar alvast een eerste stap van.

 

Komt er een evenementenparking?

Ja, op de plaats waar nu de huidige op- en afrit is van de Hoogmolenbrug in de Braamstraat –Korte Braamstraat. Dit zal de Kasteeldreef en haar omliggende straten tijdens evenementen in de zomer ontlasten.

Terug naar nieuwsoverzicht