Hoogmolenbrug: alle info verzameld

Hoogmolenbrug Schoten

De plannen voor de afbraak en heropbouw van de Hoogmolenbrug hebben vorm gekregen en ondertussen staan ook de details vast. Naast de verdere uitbouw van het Albertkanaal, wordt er vooral ingezet op de vermindering van de verkeersdruk in het centrum van Schoten en op de verkeersveiligheid voor auto, fietser én dier.

Verkeershinder voorbereidende werken

Hoogmolenbrug: enkel uitrijdend verkeer van 4 februari tot 26 maart 2019.

Via de Hoogmolenbrug wordt er een gasleiding en kabeldistributie over het Albertkanaal geleid. De leiding en kabels zullen daarom onder het Albertkanaal door getrokken worden via een spectaculaire boring die start ter hoogte van de Korte Braamstraat.

Deze noodzakelijke werken zullen helaas stevige verkeershinder met zich meebrengen:

  • Van 4 februari tot 19 maart 2019 kan je via de Hoogmolenbrug Schoten enkel uitrijden. In de Deurnesteenweg (tussen Hoogmolenbrug en Bisschoppenhoflaan) wordt namelijk één weghelft richting Wijnegem ingenomen als werfzone.
  • Het verkeer van Deurne/Wijnegem naar Schoten volgt een omleiding via de Brug van den Azijn (Deurnsebaan) of via de brug van de Houtlaan
  • Voor fietsers en voetgangers blijft het steeds mogelijk om de Hoogmolenbrug in beide richtingen te gebruiken.

Infomarkt (afgelopen)

Donderdag 7 februari 2019 organiseerde de Vlaamse Waterweg in samenwerking met gemeente Schoten een infomarkt over de Hoogmolenbrug. Kon je er niet bij zijn? 

 Bekijk de infopanelen van de infomarkt

 Download het overzichtsplan nieuwe Hoogmolenbrug

 Lees meer technische details op de website van de Vlaamse Waterweg

Terug naar nieuwsoverzicht