BPA en RUP

Indien je wilt bouwen, verbouwen, verkavelen, een bestemming wijzigen van een vastgoed of eender welke actie wilt ondernemen met invloed op de ruimtelijke ordening ga je eerst na welke voorschriften je hiervoor moet volgen.

Op het geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen vind je info over:

  • de gewestplannen (vastgesteld in de periode 1976-2002)
  • de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vastgesteld in de periode 2003 tot nu)
  • de gewestelijke verordeningen

Meer specifiek binnen de gemeente Schoten zijn er:

Verschillende plannen werden gedigitaliseerd. Andere plannen, waaronder verkavelingen en BPA's, kan je steeds opvragen bij de gemeentelijke technische dienst.