Aanpassing straatverlichting: 373 lantaarns opnieuw aan

openbare verlichting bijsturing masterplan Schoten

Het nieuwe Schotense lichtregime werd grondig geëvalueerd, en op basis daarvan werd beslist om terug enkele lichtpunten te ontsteken. 

Er worden opnieuw enkele gedoofde lantaarns ontstoken op verscheidene kruispunten, in sterke bochten, bij asverschuivingen en bakens, en op plekken waar er meer dan 200m geen lichtbron is. Concreet betekent dit dat er 373 lantaarns opnieuw zullen branden in de loop van de maanden april, mei en juni. De wijk Deuzeld is prioritair en krijgt dan ook voorrang bij het uitvoeren van dit plan. Je kan de volledige lijst met lichtpunten die opnieuw worden ontstoken hier raadplegen: download lijst

Na de eerste evaluatie van 8 december 2016 werden er al 43 opnieuw aangestoken. In totaal zullen er dus 416 verlichtingspunten opnieuw aangaan, zo’n 17% van de oorspronkelijk gedoofde lichten.

Het gemeentebestuur blijft volledig bij haar voornemen om zo veel mogelijk C02 te besparen en de lichtvervuiling te beperken, maar er kunnen wel aanpassingen uitgewerkt worden. Dit najaar worden de maatregelen daarom opnieuw geëvalueerd.

Zit je nog met vragen of opmerkingen over het masterplan openbare verlichting? Lees dan onze lijst met veelgestelde vragen of contacteer openbareverlichting@schoten.be.

Terug naar nieuwsoverzicht