Vergaderkalender adviesraden

Milieuraad

25 november 2019 - 20.00 u

Kasteel van Schoten

Agendapunten

  1. Verslag vorige vergadering
  2. Nieuwe wijze van werken vanaf 2019 (Gemeenteraadsbesluit hervorming milieuraad/GROS)
  3. Info en oproep voor kandidaten Hoge Raad en de nieuwe 'Werkgroep Klimaat, Milieu & Natuur' vanuit de 'sector milieu'
  4. Aktename berekeningsnota subsidies milieu- en natuurverenigingen
  5. Varia