Muzische vorming

Aanbod navorming 2018-2019

 • De muzische vormer begeleidt de leerkracht in de eigen klas en werkt vraaggestuurd.
 • Er wordt gewerkt met de eindtermen (LS) en met de leerplannen en –doelen uit de lagere school.
 • De muzische vormer ondersteunt de leerkrachten bij het uitwerken en geven van muzische lessen.

We integreren de muzische vorming in de algemene vakken.

 • De ondersteuning zal vertrekken vanuit het vakmanschap van de muzische vormer. Dit kan in de vorm van co-teaching.
 • Het is de bedoeling dat de muzische vormer de activiteit niet alleen uitwerkt of regisseert, maar wel dat de expertise gebruikt wordt als aanvulling op die van de teamleden van de school. De muzische vormer en de leerkracht zijn bereid om van elkaar te leren.
 • Er wordt procesgericht gewerkt met aandacht voor het ontwikkelen van creativiteit.
 • Na elke muzische les van 2 lesuren volgt een overlegmoment. Dit gebeurt tijdens een lesuur waarop de leerkracht klasvrij wordt geroosterd maar dit kan ook tijdens de middagpauze.
 • De leerkracht kan bij het intakegesprek aangeven op welke muzische domeinen hij/zij de nadruk wil leggen.

                                               

Pedagogische studiedag

Bij keuze 2 of 3 is er mogelijkheid tot een gratis pedagogische studiedag. Het moment en onderwerp wordt in onderling overleg bepaald.

Keuze 2: een halve pedagogische studiedag gegeven door 2 muzische specialisten voor alle leerkrachten van de lagere school (met syllabus).
Keuze 3: keuze tussen één pedagogische studiedag gegeven door 2 muzische specialisten of een halve pedagogische studiedag gegeven door 4 muzische specialisten voor alle leerkrachten van de lagere school (met syllabus)    .    

 

Muzische vorming 2018-2019 planning en organisatie

 • Leerkrachten schrijven steeds per 2 in. De muzische vormer komt op dezelfde dag voor de beide leerkrachten.
 • De muzische contactmomenten vinden plaats op dinsdag. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
 • Voorafgaand aan het eerste contactmoment met de leerkrachten vindt een gesprek plaats met de directie: bespreken van planning en manier van werken.
 • Het eerste contactmoment met de leerkracht bestaat uit een intakegesprek. In dit gesprek stemmen de muzische vormer en de leerkracht de verwachtingen op elkaar af, Verder worden praktische afspraken gemaakt i.v.m. lestijd en overleg. Er wordt een jaarplanning gemaakt.
 • Na inschrijving neemt de muzische vormer telefonisch contact op met de directie voor concrete afspraken.