Verkeerssituatie Vordensteinstraat

Geachte,

Rond de start en het einde van de lessen wordt de Vordensteinstraat in de omgeving van de Academie druk bezocht.
Omwille van de grote verkeersstroom willen we alle ouders, grootouders en leden vragen voorzichtig te zijn en hun rijstijl aan te passen.

Een aantal maatregelen zijn al van toepassing.
Zo is dit bijvoorbeeld een zone 30, elke bestuurder dient vanzelfsprekend steeds rekening te houden met deze snelheidsbeperking.
Extra maatregelen zullen door de politie en gemeente Schoten genomen worden om de aandacht van de bestuurders te vestigen op de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers:
• De zebrapaden zullen aangelegd worden in thermoplast, een opvallend en duurzaam materiaal, net als andere zebrapaden gelegen op cruciale plaatsen in Schoten.
• In de nabijheid van de Academie - Campus Beeld zal het verkeersbord A23, overstekende kinderen, in het groot en in kleur op de grond aangebracht worden eveneens in thermoplast.
• De politie zal ter plaatse controles uitvoeren. Zij zullen daarbij onder andere oog hebben voor het al dan niet correct parkeren.
• Een spookbord zal hier tijdelijk geplaatst worden. Hierop verschijnt een lachend (dan wel treurig) gezicht wanneer de bestuurder zich wel (of net niet) aan de toegelaten snelheid
houdt, maar tegelijkertijd registreert dit heel wat info: het aantal voertuigen, hun snelheid, enz.

We hopen dat dit, dankzij de aandacht van alle weggebruikers en de andere maatregelen, voor iedereen een verkeersveilige omgeving wordt.

Met vriendelijke groeten
Rony Lejaeghere
algemeen directeur

Maarten De Veuster
burgemeester

Lisbeth Wolfs 
directeur academie

Terug naar nieuwsoverzicht