Fase oranje in Academie Schoten

Beste leerlingen,
Beste ouders,

In navolging van het besluit van de Vlaamse Overheid van 15 oktober, schakelt het deeltijds kunstonderwijs ‘uiterlijk tegen de herfstvakantie’ van code geel naar code oranje.  Na overleg met de lokale crisiscel (Schoten) en met de directieverenigingen VerDi (podiumkunsten) en Codibel (beeldende en audiovisuele kunsten) van de academies van de provincie Antwerpen, schakelt Academie Schoten dinsdag 27 oktober over naar code oranje. 

Concreet betekent dit dat klasgroepen met 12- tot 18-jarigen maximaal 14 leerlingen mogen tellen; en klasgroepen met 18-plussers maximaal 10 leerlingen kunnen herbergen.
Jullie vernemen eerstdaags via jouw leraar (leraren) wat dit betekent voor jouw les(sen); al dan niet gespreide leslocaties en/of gespreide lestijden.

Voor het overige blijven alle reeds gekende maatregelen overeind en wijzen we nog eens op het levensnoodzakelijke belang van het naleven ervan:

- Houd minimaal 1,5 m afstand!
- Draag je mondmasker correct
- Blijf thuis als je je ziek voelt
- Verwittig ons als je positief test op covid-19

En dank vooraf om:
- na de les de Academie meteen te verlaten
- niet-dringende vragen aan het onthaal via telefoon of mail te stellen
- de gangen vrij te houden voor een vlotte circulatie
- buiten of op de speelplaats te wachten in plaats van in onze inkomhal

Wij zijn en blijven bekommerd om de gezondheid en het welzijn van ieder van jullie!

Dus dank vooraf om elke afwezigheid telefonisch (03 685 02 56) of via academie@schoten.be te melden.
Moet je getest worden of ben je ziek? Laat ons dit even weten via telefoon of mail.
Zo kunnen we snel en correct reageren bij een positieve test.

In geval van een positieve test bekijkt de school met de arbeidsarts de risico’s.
We contacteren de medeleerlingen en betrokken leraars bij een risico of bij twijfel.
Mocht je ondanks onze inspanningen om de maatregelen nauwgezet op te volgen hiaten ontdekken, dan vernemen we het graag.
Dank vooraf om bijkomende vragen en/of bedenkingen te delen, dan bekijken we samen of en hoe we de lesomstandigheden nog kunnen verbeteren.

Rest ons nog jullie alle artistieke voldoening toe te wensen in onze beeld-, muziek-, woord- en dansopleidingen!
En houd het veilig en gezond!

 

Hartelijke groetjes

Lisbeth

Terug naar nieuwsoverzicht