Als vereniging aansluiten bij het systeem van de vrijetijdspas

Via dit formulier kan je als vereniging een aanvraag indienen om korting te geven via het systeem van de Schotense vrijetijdspas. Dit houdt in dat jouw vereniging op enkele activiteiten korting zal voorzien, zoals bepaald in het reglement.  

 

Deze overeenkomst is geldig na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen en publicatie op de lijst van het lokale netwerk vrijetijdspartcipatie.