Week van de Amateurkunsten

In Schoten wordt tweejaarlijks, in de oneven jaren, deelgenomen aan de Week van de Amateurkunsten (WAK). De WAK vindt steeds plaats in de week rond 1 mei. In 2013 werden het Kasteel van Schoten, het Cogelshof en ook het park ertussen ingenomen door kunst. In 2015 kon je niet naast de kunstcontainers kijken op het Marktplein.

In de even jaren wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd voor de amateurkunstenaars zelf. Op 1 mei 2016 worden zij opnieuw uitgenodigd, dit keer in sporthal Vordensteyn. Het thema in 2016 is namelijk 'MATCH!'. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de cultuurdienst.

Sinds 2007 wordt de WAK gecoördineerd door het Forum voor Amateurkunsten, in samenwerking met de landelijke amateurkunstenorganisaties en de lokale overheden.  Partners van het Forum voor Amateurkunsten zijn de steden en gemeenten. De gemeentelijke WAK-coördinator neemt een centrale rol in bij de organisatie en coördinatie.