Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

  • Model 1 (art. 592) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 2 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
  • Model 3 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Je kan een uittreksel van je strafregister aanvragen op de bevolkingsdienst of online via deze link als je inwoner bent van Schoten.

OPGELET! Uittreksel uit het strafregister nodig voor het buitenland? Je vraagt het uittreksel aan bij de federale overheidsdienst Justitie en niet via de gemeente. Meer info via deze link.

Indien je je uittreksel uit het strafregister online aanvraagt, zal de verwerking als volgt gebeuren:

  • Je meldt je aan met je identiteitskaart: je krijgt het uittreksel zo snel mogelijk in je mailbox.
  • Je meldt je aan zonder je identiteitskaart: je krijgt het uittreksel na enkele dagen per post toegestuurd.

Je kan je uittreksel ook aan het loket van de bevolkingsdienst komen aanvragen. Naargelang het model dat je nodig hebt, kan het zijn dat je het uittreksel onmiddellijk meekrijgt of dat het per post zal opgestuurd worden na enkele werkdagen.

Prijs

Gratis