Vreemdelingendienst

Verbertstraat 3  Algemeen Tel: 03.680.09.40

Medewerkers: Tina Verheyen  03.680.09.42
                     
Openingsuren:
Ma - Do: 9u-12.30u
Woe: extra van 13.30u-15.30u
Avonddienst vreemdelingenzaken
Elke 1ste donderdag v/d maand van 16u-19u
(tenzij feestdag ->volgende donderdag)
Vrijdag gesloten

De vreemdelingendienst is het administratieve centrum voor alle Schotenaren met een vreemde nationaliteit. Ook vluchtelingen kunnen er terecht voor administratieve formaliteiten.

Adreswijzigingen

Om uw adreswijziging door te geven komende uit Schoten of een andere Belgische gemeente -> Aanmelden met verblijfskaart
Of aanvraag indienen via E-loket (burgerzaken, adreswijzigingen)

Inschrijvingen

Om zich in te schrijven in de registers van de gemeente, moeten nieuwe inwoners komende uit het buitenland met een vreemde nationaliteit zich persoonlijk aanmelden met de volgende documenten:


BELANGRIJK:

Personen die hun echtgenote / verloofde of partner (niet-EU) willen laten overkomen MOETEN over een correct visum beschikken -> visum gezinshereniging (reeds gehuwd) of visum met het oog op wettelijke samenwoonst of huwelijk
=> meer info aan onze lokettenVEEL VOORKOMENDE PROCEDURES:

Deze documenten dienen nog niet voorgelegd te worden bij 1ste aanmeldingVoor EU-werknemers in BelgiŽ:

Voor EU-werknemers in buitenland:

Voor EU-zelfstandigen in BelgiŽ:

Voor EU-zelfstandigen in buitenland
Voor EU-studenten:
Gezinshereniging (echtgeno(o)t(e) of kinderen tot 21 jaar (EU)
Gezinshereniging kinderen < 21 jaar

=> !! Indien de ouder Belg is dienen nog extra documenten overgelegd te worden.!! Meer info aan loket.

Informatie betreffende de verschillende verblijfsstatuten: contacteer de vreemdelingendienst.

Verblijfsdocumenten

Belangrijk:

Verblijfskaarten voor niet-EU burgers die geen familielid zijn van een Belg of EU-burger

Deze zijn vanaf heden uitgerust met een biometrische chip. Er worden dus vingerafdrukken genomen. Zowel bij de aanvraag als bij de afhaling. Dit kan dus enkel nog persoonlijk op afspraak! 03/680.09.40 Gelieve ook rekening te houden met een lange aanvraagprocedure (ca. 20min./kaart)Werkdocumenten

Arbeidsvergunning
geldt voor niet-EU-werknemers.
Vrijstelling: EU (EER) onderdanen, echtgenoten van Belgische en EU-onderdanen en vreemdelingen die een onbeperkt recht op verblijf hebben bekomen.
Aanvraagformulieren: Bij de vreemdelingendienst of VDAB, Arbeidskaarten, Lange Kievitstraat 111-113 bus 22, 2018 Antwerpen, Tel: 03/224.95.05

Algemeen

Wie inlichtingen wil over de tewerkstelling (loondienst) van vreemde werknemers in het algemeen, kan zich wenden tot het Vlaams Subisidieagentschap voor Werk en Sociale Economie - afdeling Arbeidsmarkt, Lange Kievitstraat 111-113 bus 22, 2018 Antwerpen, tel: (03)224 95 05. arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be


Beroepskaarten
Dit document is nodig voor bepaalde categorieŽn van niet-EU-zelfstandigen.
De aanvraag voor een beroepskaart door een vreemdeling die al wettig in BelgiŽ verblijft, moet ingediend worden bij een erkend ondernemingsloket.

Allerlei

De vreemdelingendienst regelt ook:

->Aanmelden met paspoort en 1 recente pasfoto

-> (niet-EU: aankomstverklaring, EU: melding van aanwezigheid)

->Dit document is nodig voor wie een reisvisum aanvraagt om naar BelgiŽ te komen

Ook voor inlichtingen betreffende de verblijfswetgeving in het algemeen kan men er terecht.