Steundiensten


Bereikbaarheid steundiensten: 8.00 tot 16.30 uur

HRM: 03-680 29 65
Afdelingsverantwoordelijke HRM: Commissaris Frank Andreassen

Afdelingsverantwoordelijke openbare orde/wapens: Commissaris Marc Dom 03-680 22 98
Contactpersoon wapens: P.Goossens 03-680 12 80
Logistieke dienst: (bestellingen/leveringen/ facturatie) 03-680 22 91
Afdelingsverantwoordelijke logistiek/ICT: Adviseur Jef Van Hemelryk

Functioneel beheerders/dienst info: 03-680 22 95

Afdelingsverantwoordelijke dienst info/communicatieverantwoordelijke: Adviseur Els Dellafaille - 03-680 22 94 Els.dellafaille@schoten.be

algemene ondersteuning: De steundiensten zorgen voor de broodnodige ondersteuning bij het dagdagelijkse functioneren van het personeel. De personeelsdienst zorgt voor het beheer van de personeelsgegevens, het opmaken van en beheren van de dienstregeling, …. De informaticadienst is verantwoordelijk voor alle soft- en hardware. De logistieke dienst voert alle aankopen uit. De dienst openbare orde levert de nodige politiemensen op extra activiteiten zoals de Scheldeprijs, parkhappening, … . Ook onderzoeken zij of de Schotenaar die in het bezit is van een wapen zich aan de wettelijke voorschriften houdt én dat de politiemensen vertrouwd blijven bij het gebruik van het dienstwapen. We sluiten het rijtje met de dienst info, met twee functioneel beheerders en één administratieve medewerker onder leiding van de communicatieverantwoordelijke Els Dellafaille. De functioneel beheerders kijken nauwlettend toe op de kwaliteit van de processen-verbaal, maar zorgen ook voor de informatieoverdracht naar de nationale gegevensbanken. De communicatieverantwoordelijke verzorgt samen met de administratieve medewerker de interne én externe communicatie.