Politiebureau

Gasketelplein 10, 2900 Schoten
Tel: 03-680 12 70
Fax: 03-685 09 66

politie@schoten.be

Noodnummer 101

Openingstijden

De politie is 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar. Het politiebureau daarentegen is elke dag administratief gesloten van 22 tot 7 uur.  Een muurtelefoon verbindt u in geval van nood met de politiecentrale van Antwerpen (communicatie -en informatiecentrum Antwerpen of CICANT).  Zij verwittigen indien nodig de patrouilles op de baan.

Het administratief onthaal is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.

Waar en voor wie werken wij?

De lokale politie van Schoten is ťťn van de 196 lokale politiezones in BelgiŽ. Het is een ťťngemeentezone, wat wil zeggen dat het werkingsgebied zich voornamelijk situeert op het grondgebied van de gemeente Schoten. In sommige gevallen treden de politie-inspecteurs op voor feiten in de gemeente Brasschaat. De twee politiezones hebben, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten, een samenwerkingsakkoord afgesloten.

Visie- missie- waarden

Waar staat de lokale politie van Schoten voor? Wat willen we bereiken? Hoe en op welke manier willen we onze doelen bereiken? Onze missie, visie en waarden van de organisatie geven hier een antwoord op.

Onze missie, Schoten veilig !
De lokale politie Schoten wil vanuit de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg de basispolitiezorg verzekeren. Dit gebeurt vanuit een integraal en geÔntegreerd veiligheidsbeleid.

Visie
We onderschrijven als lokale politie de visietekst "Naar een excellente politiezorg". Dit streven houdt in dat:


Waarden

Samenwerking We werken positief samen met onze partners aan een veilig Schoten.
Collegialiteit We zijn ťťn team met respect en waardering voor ieders taak.
Hulpvaardigheid We zijn betrokken en flexibel. We staan ten dienste van de bevolking.
Objectiviteit We onthouden ons van elke vorm van discriminatie en van partijdigheid.
Transparantie We leggen verantwoording af, zijn open van geest en zichtbaar aanwezig.
Excellentie We streven naar een optimale dienstverlening op een klantgerichte, kwaliteitsvolle en probleemoplossende manier.
Normen We zijn integer, vervullen een voorbeeldrol en houden ons aan onze deontologische code.


Opdrachten

Elke politiedienst biedt een basispolitiezorg aan vanuit de filosofie van een gemeenschapsgerichte politiezorg (koninklijk besluit 07/09/2001). De politie van Schoten, maar ook de andere politiezones, doet dit door middel van het aanbieden van :

De opdrachten van de Belgische politiediensten zijn vastgelegd in hoofdstuk IV van de wet op het politieambt (5/8/1992). Een algemeen onderscheid kan worden gemaakt tussen opdrachten van bestuurlijke politie en van gerechtelijke politie.

De organisatie

Het politiepersoneel op een rijtje

agenten van politie (5)
inspecteurs (42)
wijkinspecteurs (5)
hoofdinspecteurs (13)
commissarissen (6)
Het administratief personeel op een rijtje:

werkman (1)
assistenten (13)
consulenten (8)
adviseurs (2)


De dagelijkse leiding van de lokale politie is in handen van de korpschef (ook zonechef genoemd). Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Bij het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke politie staat de politieambtenaar onder leiding en gezag van een bestuurlijke overheid (bvb. de burgemeester of de Minister van Binnenlandse Zaken). Bij het uitvoeren van opdrachten van gerechtelijke politie staat de politieambtenaar onder leiding en gezag van een gerechtelijke overheid (bvb. de procureur des Konings of de onderzoeksrechter).

De lokale politie Schoten bestaat uit zes afdelingen, die allen bijdragen tot de verwezenlijking van de zes basisfuncties en de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke ťn gerechtelijke politie.