Huisvuil - afvalkalender

Afvalkalender 2016

Alle info over huisvuil (ophalen containers)
Bel gratis de informatie- lijn 0800.94039
(maandag tot en met vrijdag van 8 u tot 16 u)

containerpark:
Adres: 2900 Schoten Sluizenstraat 123
tel:0800.94039 e-mail diftar@schoten.be


Raadpleeg de afvalkalender als app


  Diftar

Sinds 1999 zamelt de gemeente het huisvuil gescheiden in. Diftar heet het systeem, wat staat voor gedifferentieerde afvaltarifering. Bedoeling is de afvalberg te verkleinen en te recycleren waar mogelijk. Hoe meer afval je in Schoten produceert, hoe hoger de afvalfactuur zal oplopen die de gemeente aanrekent.

  Twee containers

Ieder Schotens gezin of alleenstaande krijgt van de gemeente twee containers of minimaal één. De bordeauxkleurige is bestemd voor uw restafval (huisvuil dat niet gecomposteerd kan worden en waarvoor geen selectieve inzameling of ophaling bestaat). De niet verplichte groene container gebruiken we voor de zogenaamde GFT+ (groenten, fruit- en tuinafval + niet-recycleerbaar papier zoals zakdoekjes, keukenrol,…). Als u thuis composteert, heeft u die groene container natuurlijk niet nodig en kan u hem beter terug laten ophalen na afspraak (0800 94 039).

  Veertiendaagse inzameling

Het leegmaken van de containers gebeurt om de veertien dagen. De ene week zet u de bordeaux container buiten. De week daarop de groene en zo gaat het verder. Vergissen is moeilijk, zeker als u de afvalkalender bij de hand houdt. Die verschijnt twee keer per jaar als bijlage van Info Schoten; één keer in december en één keer in juni. Zet de container op de stoep met het handvat richting rijweg

  Scheidingsregels

Voor alle duidelijkheid zetten we ze hier nog eens op een rijtje.

Horen in de bordeaux container:

Alles wat u niet kan sorteren of composteren

Gemengd restafval
Botjes
Vleesafval
Vervuilde verpakkingen
Sigarettenpeuken
Stofzuigerzakken
Kattenbakvullingen
Afgekoelde as van kachels, barbecue
Klein grof vuil
Mosselschelpen
luiers

Horen in de groene container:

Loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
Snijbloemen
Resten van tuinplanten (geen zand)
Koffiedik, theezakjes,..
Doppen van noten en pinda’s
Klein tuinafval zoals gras, stro en bladeren
Klein snoeiafval (geen snoeihout)
Alle niet-recycleerbaar papier (inpakpapier, slagerspapier, broodzakken,¼ )
GEEN plastiek

  Wat kost het?

De stelling de vervuiler betaalt geldt meer dan ooit. Voor de inzameling van uw huisvuil hanteert de gemeente twee tarieven. Er is de vaste belasting, eigenlijk een soort van huurgeld van uw container(-s) en er is de variabele belasting, afhankelijk van het aantal keren dat u uw container buitenzette.

Twee keer per jaar ontvangt u een huisvuilfactuur in de vorm van een aanslagbiljet. Per half jaar wordt dan zowel het huurgeld voor de container(-s) als de variabele belasting aangerekend.

Per ter beschikking gestelde container is per begonnen maand een basisbelasting van 0,25 euro per 10 liter inhoud verschuldigd.
Ruilt u uw container in voor een groter of kleiner exemplaar, dan verandert van dan af ook deze basisbelasting. Daarom vermelden we de tarieven per maand.

inhoud restafval per aanbieding GFT+per aanbieding huur per maand
40 1,52 1,39 1,00
60 2,28 2,08
1,50
80 3,04
2,77 2,00
120 4,56 4,16
3,00
180 6,84 6,24
4,50
240 9,12
8,32
6,00


  Inruilen blijft mogelijk

De grootte van uw restafval- en GFT-container kan u zelf bepalen afhankelijk van uw behoeften en gezinsgrootte. Er zijn verschillende maten variërend van heel klein (40 l) tot heel groot (240 l). Hoe groter de container, hoe hogere de tarieven.

Het inruilen van de afvalcontainers is via de groene telefoonlijn 0800 94 039. Omruilen kan één keer per jaar gratis. Vaker van volume wisselen blijft mogelijk, maar hiervoor rekent de gemeente een tarief van 15 euro per wissel.

De gemeente raadt iedereen aan om een zo klein mogelijke container te nemen en die frequenter aan te bieden, elke veertien dagen. Dat is niet alleen goedkoper voor de gemeente, maar ook voor u als burger.

Heeft u thuis een groene GFT-container staan, maar gebruikt u hem nooit, omdat u bv. een composthoop heeft, dan doet u er goed aan de container in te leveren. Een telefoontje naar de diftar-infolijn volstaat om de container bij u thuis te laten ophalen. U bent niet verplicht een groene GFT-container in huis te hebben.
  Wat bij verhuizing?

Bij verhuizing neemt u de afvalcontainers niet mee. Ze blijven netjes en ledig achter bij de woning. De containers worden automatisch afgeschreven op uw naam, bij inschrijving op uw nieuw adres. Voor uitzonderingen, vragen, ... neemt u contact op met ons gratis groene afvalnummer 0800-94039.

Nieuwe inwoners nemen de containers over op hun naam (bij inschrijving in de gemeente). Mogelijk zijn de containers te klein/te groot. Neem dan zeker en vast contact op met het gratis groene nummer 0800-94039.

  Verenigingen en winkeliers

Zowel verenigingen, eigenaars van een tweede verblijfplaats in Schoten als winkeliers en bedrijven kunnen via een telefoontje mee instappen in Diftar. Dan komen de ophalers ook hun afval ophalen. Verenigingen en bewoners van een tweede verblijf moeten zich net als bedrijven en zelfstandigen eerst aanmelden bij de financiële dienst van de gemeente (03 680 09 52).

  Grof Huisvuil

De gemeente haalt het grof huisvuil zoals oude bankstellen, matrassen en andere grote spullen aan huis op, één keer per maand. Deze dienstverlening gebeurt alleen na reservatie op 0800 94039 en kost per aanbieding (max. 2 m³) 50 euro.

Wie deze retributie niet wil betalen, kan met het grof huisvuil natuurlijk altijd zelf met bestelwagen of aanhangwagen naar het containerpark rijden. Met nog bruikbare en waardevolle huisraad kunt u terecht in de Kringwinkel, aan de Venstraat 153b. Hun gratis ophaaldienst kan je contacteren via 03-217.25.10. www.dekringwinkelantwerpen.be

Net zoals in de buurgemeenten nemen we niet zomaar alles mee wat u op de stoep zet. Wat komt dan wel in aanmerking als grof vuil? Afgedankte huisraad zoals kachels, grote keukentoestellen, zitbanken,¼ Het maximaal toegelaten volume is 2 m³; Alles wat in aanmerking komt voor recyclage, moet naar het containerpark. Ook alles wat in de bordeaux container kan, wordt niet opgehaald als grof vuil. Het gaat om kleinere stukken zoals thermosflessen, mandjes, bakjes, piepschuim,¼ Voor puin en afbraakmateriaal belt u een containerfirma.

De Schotense compostmeesters      http://compost.schoten.be/

De Schotense compostmeesters zijn regelmatig op post in het containerpark om u wegwijs te maken in de kunst van het composteren.