Schoten.be

Medisch onderzoek verplicht voor rijbewijs C en D

Alle vrijstellingen ingetrokken vanaf 1 oktober 2003

Vanaf 1 oktober 2003 moet iedereen die nog een voertuig wenst te besturen van de categorie C (vrachtwagen) of D (autobus), eerst een medisch onderzoek ondergaan. Dat is vooral belangrijk voor wie dat rijbewijs reeds behaalde voor 1989. Voor die datum was een medische keuring immers nog niet verplicht. Wie zijn C- of D-rijbewijs enkel voor privť-gebruik aanwendt, heeft nog tot 30 september 2003 de tijd om zich in regel te stellen. Dan vervalt de huidige vrijstelling. Rijdt u voor uw werk en neemt u passagiers mee, dan geldt deze vrijstelling tot 30.09.2003 nu al niet meer en wordt u verondersteld zich onmiddellijk aan te bieden voor een medische keuring.

Het gemeentebestuur roept alle chauffeurs op om niet tot het laatste ogenblik te wachten met zich in regel te stellen. Het medisch onderzoek mag uitsluitend worden opgemaakt door bepaalde geneesheren:ofwel bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Pelikaanstraat 4 2000 Antwerpen - tel. 03 226 69 62 - fax 03 231 49 02 ofwel bij de arbeidsgeneesheer van uw werkgever
Als u een afspraak maakt met de geneeskundige dienst, vraag dan ook wat u moet doen voor het oogonderzoek, want ook daarvan hebt u een attest nodig.
De dokter geeft u een "rijgeschiktheidsattest van groep 2" waarmee u naar het gemeentebestuur (bevolkingsdienst) gaat om een nieuw rijbewijs aan te vragen.
U brengt mee: het rijgeschiktheidsattest, uw rijbewijs en identiteitskaart, 2 recente pasfotoís met witte achtergrond en Ä 11.

U gebruikt de categorieŽn C en/of D niet meer?

Bezit u een rijbewijs met de categorieŽn C en/of D en u gebruikt deze categorieŽn niet meer:
De andere categorieŽn blijven geldig: u hoeft het rijbewijs niet te vernieuwen.
Indien u op een later tijdstip toch nog gebruik wilt maken van de categorieŽn C en/of D, dan kan dat nŠ het binnenbrengen van een rijgeschiktheidsattest (zoals hierboven vermeld wordt). Dus u kan later steeds terug over deze categorieŽn beschikken.

Informatie over rijbewijzen: Voor info kunt u onze afdeling rijbewijzen contacteren: 03/680.09.11

Openingsuren bevolkingsdienst:

Elke werkdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag extra open van 13 tot 15.30 u
donderdag extra open van 17 tot 19.00 u